v/Steffen Pedersen, arkitekt m.a.a.

Brogade 17

5970 Ærøskøbing

Tlf.: 62 58 12 15

CVR: 27228178​

SØBYGAARD, ÆRØ

Hovedgård på Ærø, opført som lystslot af Hertug Hans den Yngre i 1500-tallet.

Slot og avslgård opført på stensatte banker med forbindende vindebro over sø.
Et af de ældste bevarede avlsanlæg i landet.

Restaurering af slot (1992-98), østlænge (1997-2002), forvalterbolig (2002-07).
Derefter nord- og (delvist) vestlængen - udført i 2009-11.

Desuden løbende nøjagtig rekonstruktion af de stensatte banker samt genskabelse af vindebroen.
Endnu resterer indvendig indretning af vestlængen til udstillingsformål.
Den udføres reversibel med glasvægge, der friholder bindingsværk m.v. i den enestående længe fra ca. 1600.
Søen er også på vej til at blive genskabt.

Fuldførelsen af det samlede anlægs restaurering afventer økonomiske muligheder.

Men næsten alle bygningernes klimaskærme er nu sikret.​