v/Steffen Pedersen, arkitekt m.a.a.

Brogade 17

5970 Ærøskøbing

Tlf.: 62 58 12 15

CVR: 27228178​

RIBE DOMKIRKE

Domkirke med oprindelse fra den tidligste middelalder.

Enestående bygningsværk, der er udbygget og ændret gennem århundrederne - kirken betegnes som et ”nationalt klenodie”. Gennemgribende restaurering af ”Borgertårnet” gennem de sidste ca. 5 år - fuldført i 2012.

Arbejdet indbefattede fornyet sammenspænding med ankre og restaurering af murene samt ankre og urskiver m.v. Alle murværkets fuger (42 km!) er vurderet, idet kun de decideret nedbrudte dele omfugedes (af historiske grunde).

murværkets fuger (42 km!) er vurderet, idet kun de decideret nedbrudte dele omfugedes (af historiske grunde). 

Tårnet står nu intakt og sikret mod det tidligere truende forfald. Samtidig er det lykkedes at bevare tårnets fremtræden, så de nye dele ikke springer i øjnene.

Der er udført detaljeret rapportering af arbejdet.

Igangværende arbejde (i 2013) med pladsen omkring domkirken foregår i andet regi.
Tidligere restaureret flere dele af kirkens indre blandt andet med tilføjelse af nyere inventar, tilpasset det historiske.
Restaurering af murværk og vinduer på den øvrige del af domkirken er foregået gennem mange år, og vi fortsætter det - fra 2013-14 - atter mere intensivt efter en fast plan.

Senest er der - i 2013 - udført to skabe til udstilling af messehageler efter tegnestuens tegninger.​