v/Steffen Pedersen, arkitekt m.a.a.

Brogade 17

5970 Ærøskøbing

Tlf.: 62 58 12 15

CVR: 27228178​

ANDRE KIRKESAGER

Agedrup Kirke:

Middelalderkirke øst for Odense.
Projektering af nyt orgel - samt mindre restaurering af tilknyttede områder - pågår i 2013.

Birkerød Kirke:

Middelalderkirke med flere sideskibe nord for København.
Projektering til restaurering og fornyelse af inventar m.v. pågår i 2013.

Bogense Kirke:

Stor bykirke med korsarme; middelalderkirke på Nordfyn.
Restaurering af kirkerum og andre bygningsafsnit - udført 2009-10.

Bregninge Kirke:

Middelalderkirke med slesvigsk, spåntækket spir på Ærø.
Restaurering af spir - udført i 2012.
Restaurering af enestående kirkegårdsmur i etaper gennem sidste 10 år.

Egense Kirke:

Middelalderkirke vest for Svendborg.
Projektering af gennemgribende restaurering - pågår i 2013.

Gislev Kirke:

Middelalderkirke med langt herregårdskor på Midtfyn.
Komplet restaurering af kirken med kalkmalerier - påbegyndes fysisk i 2013.
Korets tagværk restaureret - og forplads omlagt - i 2011.

Gudme Kirke:

Tidlig middelalderkirke med kalkmalerier nord for Svendborg. Opførelse af ny sognegård i 2008.
Omfattende restaurering af kirken. Kalkmalerier udført 2012-13, øvrigt færdiggøres ult. 2013.

Gørding Kirke:

Middelalderkirke øst for Esbjerg.
Kapel ved kirkegårdsmur opført i 2009 til erstatning for nyere bygning i ringe stand.

Hjerting Kirke:

Ny stor kirke nord for Esbjerg med tilhørende tårn, kapel, konfirmand- og mødebygning, graverbygning og kirkegård.
Vundet ved konkurrence i 1989 - fuldført i 1992. Tværstillet kirkerum med foldet, fritspændende tag med stort nordlys, Robert Jacobsens altertavle (Rosenborg-suiten) i østbue og nyt orgel i sydbue.

Husum Kirke:

Ny kirke i Sydslesvig. Opførelse af ny kirke for den danske menighed - udført i starten af 90’erne.

Hvidovre Kirke:

Middelalderkirke vest for København. Gennemgribende restaurering - herunder genskabelse af Valby-skibet - udført midt i 90’erne. Ny karnap på præstebolig, præmieret af Hvidovre Kommune. En lang række arbejder ved kirkens andre bygninger på og udenfor kirkegården.

​Nyopførelse af Maria Magdalene Kirken som tilbygning til Hvidovre Hospital i 2000.

Marstal Kirke:

1700-tals bykirke på Ærø.
Tilbygning til konfirmandbygning - planlagt opført i 2013.
Restaurering af kirkegårdsmur - udført i 2012.

Munkebjerg Kirke:

Nyere kirke i Odense. Delvis ombygning ved kirkens indgang m.v. - udført 2010-11. Samlet omlægning af forplads m.v. skitseprojekteret frem til 2011. Afventer udførelse.

Mørkøv Kirke:

Middelalderkirke mellem Holbæk og Kalundborg.
Opførelse af graverbygning til erstatning for forfalden ejendom syd for kirken - udført i 2009.

Niløse Kirke:

Middelalderkirke på Midtsjælland.
Projektering af større restaurering af kirkerum m.v. - pågår i 2013.

Rolfsted Kirke:

Middelalderkirke på Midtfyn.
Restaurering af alle dele af kirken - herunder nye stolegavle - udført i 2009.

Sct. Nicolai Kirke:

Stor middelalder-bykirke i Svendborg.
Udvidelse af orgel m.v. - delvis henover våbenhus - projekteret i 2011.

Søllerød Kirke:

Middelalderkirke med flere sideskibe nord for København.
Gennemgribende restaurering af alle dele af kirken samt nyt orgel - udført 2006 til 2010.

Søby Kirke:

1700-tals kirke med bræddeloft på Ærø.
Tilbundsgående restaurering af indvendigt murværk m.v. - udført 2012

Ærøskøbing Kirke:

1700-tals bykirke med limfarvet tøndehvælv.
Restaurering af indvendige murede og pudsede flader - udført i 2003.
Istandsættelse af kapelbygning til brug for konfirmandundervisning m.v. - udført i 2012.

Bygningskyndig ved kirkesyn på Ærøs 7 kirker, Øster Skerninge Kirke, Hvidovre Kirke, Ribe Domkirke og Frederiksborg Slotskirke.