v/Steffen Pedersen, arkitekt m.a.a.

Brogade 17

5970 Ærøskøbing

Tlf.: 62 58 12 15

CVR: 27228178​

ANDRE EKSEMPLER

Bøssehage 1:

Enfamiliehus i Ærøskøbing. Tilbygning mod ”Molen” til nyere bolig mod vandet - udført i 2007.

Medaljon til borgmesterkæde for Ærø Kommune:

Skitser og udtegning af forlæg til ciselør for komplettering af kæden - udført i 2008.

Ny villa i Odenses sydlige del:

Projektering og opførelse af stort klassisk villa-anlæg - udført 2007-08.
Senere (2012) udført overdækket terrasse tilpasset hovedhuset.

Oluf Bagers Mødrene Gård:

Fredet købmandsgård i Nørregade, Odense fra 1500-tallet. Total restaurering og indretning af side- og magasinbygning m.v. til domicil for Realdania Byg.
Udført 2002-05. Præmieret af Odense Kommune.

Plantagevej 7 A:

Enfamiliehus i 2 etager i Marstals sydlige del.
Projektering og opførelse af ny bolig med valmet tag og brydende zinkelementer - udført 2009-10.

Rudkøbing Apotek:

Fredet apoteksejendom, oprindeligt tilhørende H. C. Ørsteds far. Restaurering og nyindretning til moderne apotek med respekt for den oprindelige bygning i 2004.
Nyt inventar for kundeafdelingen med skrankemøbler m.v.
Senere (2009) restaureret ejendommens skifertag med det lille klokketårn.

Rudkøbing Bymølle:

Fredet anlæg med bolig og udlænger til møllen.
Restaurering af bindingsværk og tag i flere etaper gennem de sidste 10 år.

Smedegade 29:

Bolig i fredet ejendom i Ærøskøbing. Restaurering og genskabelse af oprindelig bindingsværksfacade m.v. i 2005.

Søbo:

Hovedgård fra 15-1600-tallet nord for Faaborg.
Restaurering og nyindretning af den stærkt forfaldne to-fløjede hovedbygning - fuldført i 1995.
Senere (1997) udarbejdet omfangsrig rapport med detaljeret beskrivelse af arbejdet.

Søndergade 18:

Stor tidligere købmandsgård i Ærøskøbings hjerte med fredet udlænge. Omfattende restaurering og tilbageførsel af bevaringsværdigt forhus i 2009.
Restaurering af udlængen - et enestående eksempel på længe mellem by og land - udført i 2010.

Ungdomsmiljø i Marstal:

Projektering og opførelse af nyt stort undervisningshus ved Marstal Skole - udført i 2004.

Vestergade 29:

Fredet ejendom, Ærøskøbings tidligere posthus.

Omfattende restaurering og indretning til brug for ferieudlejning - udført i 2009-10.

Valdemars Slot:

Slot opført af Christian IV på Tåsinge med hovedbygning, udlænger, spejldam og thepavillon m.v. Restaurering af thepavillonen og dens trappe og balkon - pågår 2012. Restaurering af riddersalen og nyindretning af hovedbygnings loft til trofæsamling - udført i 1998.

Vitsø Mølle:

Fredet pumpemølle med arkimedessnegl til tørholdelse af Vitsø Nor. Skitseprojektering til gennemrestaurering af eneste bevarede mølle af sin type i landet i 2012.

Ærøskøbing Bymølle:

Fredet kornmølle på byens sydlige bakke. Restaurering af møllehusets konstruktion, rundgang og udvendig beklædning - udført i 2007.