v/Steffen Pedersen, arkitekt m.a.a.

Brogade 17

5970 Ærøskøbing

Tlf.: 62 58 12 15

CVR: 27228178​

MERE OM TEGNESTUEN​

​Vi er en lille tegnestue, bosiddende på Ærø, midt i Ærøskøbing, Danmarks bedst bevarede købstad. Her har vi en del af vores opgaver, men det meste foregår udenfor Ærø: Vi har opgaver i hele det sydlige Danmark.

Tegnestuen

​Tegnestuen har 3 medarbejdere:

Else Pedersen, teknisk assistent, Karen Kristiansen, bogholder og sekretær og Steffen Pedersen, arkitekt med afgang fra Kunstakademiet i 1978.

Alle har vi arbejdet med tegnestuens opgavetyper gennem rigtig mange år. Først hos Alan Havsteen-Mikkelsen og efter 2002 i det nye regi med Steffen Pedersen som indehaver.​

Opgaverne​

Kirkerestaurering:

Først og fremmest arbejder vi med restaureringer af middelalderkirker. Både små og store kirker og små og store opgaver; tit meget store og komplicerede. Fra idéudvikling og skitsering - over godkendelsesprocedurer og udarbejdelse af detailprojekter og udbudsmateriale - til styring af den fysiske gennemførelse. Tegnestuen har opbygget omfangsrigt netværk indenfor myndigheder, leverandører og udførende.

Vi er vant til tæt - frugtbart - samarbejde med alle instanserne gennem alle faser; det gør projekteringen og udførelsen mere smidig, og det sikrer et godt resultat.

​Gennemførelsen sker under stram tidsmæssig og økonomisk styring.

Vi bruger et byggeregnskabssystem - som vi har udviklet gennem mange år - hvor både anvendte og forventede udgifter løbende opdateres. Tilsammen giver det den størst mulige tryghed gennem alle faser. Alt foregår i tæt dialog med menighedsrådet.


Tegnestuens andre opgaver gennemføres i vidt omfang med forløb svarende til kirkerestaureringernes:
Der er samme krav til omhu fra udarbejdelse af løsninger i dialog med alle parter - først og fremmest bygherrerne - til godkendelser, fysisk gennemførelse og styring.​

Andre kirkesager:

Vi har udført både restaureringer og om- og nybygninger af en række konfirmand- og mødebygninger, 

graverbygninger og kapeller. Derudover har vi tegnet flere orgler samt forskelligt kirkeinventar m.v.

Tegnestuen har også bygget 3 nye kirker: Hjerting Kirke ved Esbjerg, Husum Kirke for den danske menighed i Sydslesvig og Mara Magdalene Kirken på Hvidovre Hospital.

Andre restaurerings- og ombygningssager:

En stor del af vores andre opgaver har være restaureringer af bevaringsværdige og fredede ejendomme - fra små beboelseshuse til slotte og herregårde.

Vi er vant til tæt samarbejde med kommuner og - ikke mindst - Kulturstyrelsen.

Og vi har stor erfaring i at udforme gode planløsninger i små huse gennem skitseopmålinger og håndoptegninger af forslag. Hvis ideerne er gennemtænkte, er det ikke altid det store areal, der er brug for.

Ny-, om- og tilbygninger til institutioner, boliger m.v.:

Derudover har vi mange andre - mere traditionelle - arkitektopgaver både på og udenfor Ærø.
Også egentlige designopgaver beskæftiger vi os med.